Kan affald fra byrummet genanvendes?

Vi bliver ofte spurgt, om det overhovedet kan betale sig at indføre affaldssortering i byrummet: Er affaldet sorteret godt nok til genanvendelse? Hvor ofte skal affaldet afhentes? Hvor tit skal spandene efterses og rengøres?

Vi kan dokumentere effektiviteten og besparelserne ved at opsætte vores enheder, og vi kommer gerne forbi og fremlægger vores statistik, hvor vi holder styr på antal brugere, antal tømninger, mængder afhentet affald og sorterede ressourcer fra byrummet. Vi følger løbende op med stikprøver af affaldets renhed.

Eksempel på affaldets renhed ved sortering af glas og metal i Svendborg gågade

Er du nysgerrig efter at høre mere, kommer vi gerne forbi til en uforpligtende præsentation. Udfyld nedenstående formular, så kontakter vi dig.


%d bloggers like this: