Kan kildesorteret affald fra byrummet genanvendes?

Vi bliver ofte spurgt, om det overhovedet kan betale sig at indføre affaldssortering i byrummet: Er affaldet sorteret godt nok til genanvendelse? Hvor ofte skal affaldet afhentes? Hvor tit skal spandene efterses og rengøres?

Vi kan dokumentere effektiviteten og besparelserne ved at indføre kildesortering i det offentlige byrum, og vi kommer gerne forbi og fremlægger resultater fra vores tidligere pilotprojekter og analyser, hvor vi holder styr på antal brugere, antal tømninger, mængder afhentet affald og sorterede ressourcer fra byrummet. Vi følger løbende op med stikprøver af affaldets renhed.

Eksempel på affaldets renhed ved sortering af glas og metal i Svendborg gågade

Vil du høre mere om kildesortering, affalds- og adfærdsanalyser i byrum eller på andre offentlige områder, kommer vi gerne forbi til en uforpligtende præsentation. Udfyld nedenstående formular, så kontakter vi dig.